Organizuotam nusikalstamam susivienijimui – mirtinas kriminalistų smūgis

Balandžio 17-18 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuras, kartu su LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorais, dalyvaujant Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ kovotojams ir kitoms policijos mobilioms pajėgoms (Vilniaus apskr.

VPK mobilios kuopos ir Lietuvos kelių policijos tarnybos) vykdė vieną stambiausių pastarojo meto slaptų policijos operacijų.

Kauno apskrityje vykusios operacijos metu sulaikyta 19 gerai šalies ir užsienio teisėsaugos pareigūnams žinomų asmenų, priskiriamų organizuotos nusikalstamos grupuotės (toliau – ONG) lyderiams ir šios ONG branduoliui. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos policijos atliekamu metiniu nacionaliniu sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimu, šiai organizuotai nusikalstamai grupuotei priskirta labai aukšto pavojingumo kategorija.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai dvejus metus vykdė didelės apimties tyrimą dėl Kauno mieste veikiančio itin pavojingos, ginkluotos ONG padarytų labai sunkių ir sunkių nusikaltimų, vykdytų Lietuvoje ir už jos ribų. ONG nariai ir lyderiai, vykdydami nusikalstamas veikas, laikėsi itin griežtos konspiracijos ir palaikė tamprius nusikalstamus ryšius su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis.

Šiuo metu jau yra atlikta daugiau kaip 100 kratų, atliekami įvairaus didelės vertės turto apribojimai, poėmiai, kiti procesiniai veiksmai. Sulaikytųjų gyvenamosiose ir kitose patalpose, kitose objektuose paimta nemažai didelės vertės turto, piniginių lėšų, didelis kiekis automatinių ir pusiau atomatinių šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, kitų tyrimui reikšmingų objektų.

Nusikalstamo susivienijimo narių turto, pajamų ir išlaidų analizė parodė, jog gaunama nusikalstama turtinė nauda ir disponuojamo turto kilmė yra neaiški. Įtariama, jog iš sunkių nusikaltimų gauta ženkli turtinė nauda, nusikalstamos veikos rezultatas buvo legalizuotas pasitelkiant įvairius maskavimo būdus, schemas ir su turtu atliktos įvairios pinigų plovimo operacijos, tam pasitelkiant ne tik artimųjų ratą, bet ir tam tikrus juridinius vienetus. Nusikalstamo susivienijimo nariams apribota nuosavybės teisė į kelių milijonų Eur vertės turtą. Įtariamieji privalės pasiaiškinti dėl piniginių lėšų, už kurias buvo įgyta dalis turto, kilmės.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasirengimo operacijai ir tyrimo metu glaudžiai bendradarbiavo su Nyderlandų Karalystės ir Europolo pareigūnais, kitais ES šalių partneriais. Operacijos metu Lietuvoje buvo įkurtas koordinacinis centras, kuriame darbavosi Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Europolo analitikai/ekspertai. Taip buvo pasitelktas Europolo mobilus duomenų keitimosi ir analizės ofisas, kuris leidžia online režimu užtikrinti greitą apsikeitimą informacija su užsienio partneriais, atlikti duomenų analizę ir patikrinimus Europolo duomenų bazėse.

Sulaikytiems asmenims reiškiami įtarimai dėl vadovavimo, dalyvavimo ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta atsakomybė – laisvės atėmimas nuo 6 iki 20 metų, arba iki gyvos galvos, organizatoriams, vadovams – laisvės atėmimas nuo dešimties iki dvidešimties metų, arba iki gyvos galvos.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento didelę patirtį tokiose bylose turintys prokurorai.

Kova su organizuotu nusikalstamumu, ypač su pavojingiausiomis jo formomis yra viena iš prioritetinių Lietuvos policijos veiklos sričių, kuriai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Atliktas plataus masto tyrimas yra vienas iš sėkmingo ir glaudaus tarpinstitucinio bei tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžių, siekiant užkardyti ir neutralizuoti Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančias pavojingas organizuotas nusikalstamas grupuotes.

Total
0
Dalinasi
Related Posts