Koronavirusas. Komisija pateikė taisykles dėl greitųjų antigenų testų ir užtikrino valstybėms narėms 20 mln. testų

Atsižvelgdama į gruodžio 11 d. Tarybos išvadas, Komisija šiandien priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl bendros greitųjų antigenų testų naudojimo, patvirtinimo ir tarpusavio pripažinimo sistemos. Nuo COVID-19 pandemijos protrūkio pradžios diagnostinių tyrimų sritis sparčiai vystosi ir jau įrodyta, kad ji yra itin svarbi kontroliuojant protrūkius. Komisijos pateiktomis rekomendacijomis bus užtikrintas vienodas greitųjų antigenų testų naudojimas, patvirtinimas ir pripažinimas ES.

Šiandien Komisija taip pat pasirašė bendrąją sutartį su „Abbott“ ir „Roche“, pagal kurią numatyta įsigyti daugiau kaip 20 mln. greitųjų antigenų testų už iki 100 mln. EUR, finansavimą teikiant pagal pagal Skubios paramos priemonę (ESI). Nuo 2021 m. pradžios šie testai bus perduoti valstybėms narėms pagal ES COVID-19 testavimo strategiją.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides sakė: „Naudodami greituosius antigenų testus galime greitai ir patikimai nustatyti COVID atvejus ir skubiai juos izoliuoti. Tai itin svarbu siekiant sulėtinti pandemijos plitimą. Nuo gruodžio 27 d. ES siekiame pradėti naudoti vakcinas, tačiau vis tiek ateinančius mėnesius testavimas išlieka labai svarbus. Turime kartu didinti ir testavimo pajėgumus, kad galėtume kontroliuoti viruso plitimą. Siekdami prisidėti prie šių pastangų šiandien pasirašėme paramos valstybėms narėms sutartį, kuria numatyta užtikrinti daugiau kaip 20 mln. greitųjų testų.“

Rekomenduojamos priemonės

Šiuo metu patikimiausia COVID-19 tyrimų metodika yra AT-PGR testas. Tačiau dėl išaugusio vartojimo, sukeliančio testų trūkumą, ir dėl palyginti didelių jų sąnaudų bei ilgo laiko tyrimo rezultatams gauti vis dažniau rekomenduojama tam tikromis aplinkybėmis papildomai naudoti greituosius antigenų testus.

Dėl greitųjų antigenų testų naudojimo valstybėms narėms rekomenduojama:

 • naudoti greituosius antigenų testus, toliau stiprinant bendrus šalių testavimo pajėgumus, visų pirma dėl to, kad testai tebėra pagrindinis ramstis siekiant kontroliuoti ir švelninti tebesitęsiančią COVID-19 pandemiją;
 • užtikrinti, kad greitus antigenų testus atliktų kvalifikuoti sveikatos priežiūros darbuotojai arba, kai tinkama, kiti apmokyti darbuotojai, griežtai laikydamiesi nacionalinių specifikacijų, gamintojo instrukcijų ir kokybės kontrolės reikalavimų;
 • investuoti į sveikatos priežiūros darbuotojų ir kitų darbuotojų mokymą ir, jei reikia, sertifikavimą mėginių ėmimui ir testams atlikti, taip užtikrinant pakankamus pajėgumus ir geros kokybės mėginių surinkimą;
 • visų pirma apsvarstyti galimybę naudoti greituosius antigenų testus šiais atvejais ir esant šioms aplinkybėms: diagnozuojant COVID-19 tais atvejais, kai pasireiškia simptomai, patvirtintų atvejų kontaktams, protrūkių grupėms, patikrai didelės rizikos zonose ir uždaroje aplinkoje;
 • naudoti greituosius antigenų testus visos populiacijos atrankinei patikrai epidemiologinėse situacijose arba vietovėse, kuriose teigiamų testo rezultatų dalis didelė ar labai didelė;
 • užtikrinti, kad būtų parengtos strategijos, kuriomis paaiškinama, kada reikalingas patvirtinamasis tyrimas AT-PGR arba antras greitasis antigenų testas;
 • toliau stebėti ir vertinti testavimo poreikius atsižvelgiant į epidemiologinius pokyčius.

Dėl greitųjų antigenų testų patvirtinimo ir tarpusavio pripažinimo valstybėms narėms rekomenduojama:

 • susitarti dėl bendro šalių testavimo strategijas atitinkančio ir pirmiau aprašytoms aplinkybėms tinkamo greitųjų antigenų testų sąrašo, jo laikytis ir juo dalytis su Komisija; į sąrašą įtraukti greitųjų antigenų testai ženklinami CE ženklu, atitinka būtiniausius Komisijos ir ECDC nustatytus jautrumo ir specifiškumo reikalavimus, ir yra patvirtinti bent vienoje valstybėje narėje;
 • susitarti, kad šis bendras greitųjų antigenų testų sąrašas būtų reguliariai atnaujinamas, ypač atsižvelgiant į tai, kad bus gauti nauji nepriklausomų patvirtinamųjų tyrimų rezultatai ir į rinką pateks nauji testai;
 • susitarti dėl į šį sąrašą įtrauktų testų rinkinio rezultatų tarpusavio pripažinimo;
 • išnagrinėti poreikį ir galimybę sukurti skaitmeninę platformą COVID-19 testų sertifikatų autentiškumui patvirtinti.

Pagrindiniai faktai

Gruodžio 10-11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai priėmė išvadas dėl COVID-19, kuriose paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl bendros greitųjų antigenų testų ir testų rezultatų tarpusavio pripažinimo sistemos.

Šiandien pateikiamas pasiūlymas remiasi lapkričio 18 d. Komisijos rekomendacija dėl greitųjų antigenų testų naudojimo SARS-CoV-2 infekcijai diagnozuoti. Ja atsižvelgiama į spalio 28 d. Komisijos rekomendaciją dėl bendro požiūrio ir veiksmingesnių tyrimų strategijų visoje ES.

Pagal 2020 m. balandžio mėn. Tarybos priimtą Skubios paramos priemonę (SPP) iš ES biudžeto galima skirti skubią paramą, kad visa Sąjunga galėtų reaguoti į krizės, kaip antai besitęsiančios pandemijos, padarinius žmonėms ir ekonomikai.

Skubios paramos priemonė šiais metais jau buvo naudojama išankstiniam vakcinų ir AAP kaukių pirkimui.

Total
0
Dalinasi
Susijusios publikacijos