Kodėl Lietuvoje nesikooperuoja drąsiausi žurnalistai?

Vienas ið “Respublikos” ákûrëjø þurnalistas Vitas Lingys. Nuþudytas 1993 metø spalio 12-àjà. ARCHYVAS
Nes visi yra egoistai ir žiūri iš savo varpinės. Kokie visi buvo solidarūs 1993 metais, kada mafijos rankomis nušautas Vitas Lingys. Beje, studijavau tada VPU IF ir netoli gyvenau, gal 500 metrų nuo įvykio vietos. Jį nušovė  STANEVIČIAUS gatvėje. 

Gėlės, kalbos, priesaika netylėti, vienytis?

2017 metai ne už kalnų, o kiekvienas žurnalistėlis verda savo kompote. Kas dirbo pas Drižių – su trenksmu jį paliko, varo ant jo, kas dirbo Gorienei – vėl pamazgų kibirai…

Prancūzijoje nužudžius “Heribdo” karikatūristus tuoj solidariai įamžintas jų darbas, stendai, foto. Lietuvoje vos nesutraiškius “fūra” Aurimo Drižiaus, tyla kaip po kaimo parapijos mišių.

Kviečiau telktis “Valsčiaus” buvusį kolektyvą, ar nenusipelnėme vieno dienraščio turėti šalyje? Ką turime? Kur analitiniai tyrimai? Vainauskrytis, kuris dergia mirusius yra nacionalius dienraštis??

Vienodai… Mes esam biedni, išdidūs, nejautrūs – kito nuomonė mums nusispjaut… Prie ko tai priveda? Visiškos apatijos spauda, kuri nyksta kaip fauna ir flora.

Total
2
Dalinasi
Related Posts