Browsing Category

Kompiuteriai

29 posts
Skaityti daugiau

Krip­to­va­liu­tų „juo­do­ji gul­bė“? Net du ne­pri­klau­so­mi kvan­ti­niai kom­piu­te­riai pa­sie­kė pro­ver­žio slenks­tį – ką rei­kia ži­no­ti apie juos ir ko­dėl tai taip svar­bu.

Trumpas pa­sau­lį pa­kei­sian­čios nau­jos tech­no­lo­gi­jos gi­das. Penkiolika – tai trys kart penki. 2012 metų rugpjūtį šis skaičiavimas tapo karšta…