Po 1990.03.11. Landsbergiui reikėjo prevenciškai drausti naikinti valstybę

Paradoksas, kad net tremtiniai, politiniai kaliniai balsavo savo laiku už Paksą, neapkęsdami šio muzikanto grimasų, ypač tuo piktinosi mano buvusi šeimininkė.

 • Šunauja, rusai puola, žiaurumo Grozne viešas ekskalavimas, nors įdomu ką dėdė atsakytų prasidėjus separatizmui pas mus, juk žemaičiai realu, kad atkurs valstybingumą?
 • Kas prašė gražuolio, Vagnoriaus ir vienos puikios ir seksualios damos naikinti kolūkius ir leisti po plytą išnešioti turtą?
 •  Netiko pavadinimas sovchozas, bendrovė, artelė, kooperatyvas. Mano miestelyje itin intelektualaus potencialo niekada nebuvo, žulikai, kurvininkai ir latrai. Prasidėjus privatizavimui mažaraščiai inžinieriai, agronomai taip gražiai susikombinavo į namus, techniką ir kitą inventorių.
 •  Stakiuose kas vargo sandėliuose, laukininkystėje tie ir gavo pelų ir grūdų tik.
 • Suvirpėjo muzikantui, teismuotojui akių vokai žinant kokie prasidėjo grobstymai, vendetos, neteisybė?
 •  Dabar jei kalbame apie lietuvybę, sąmoningumą, kodėl paaugliu būnant M. K. Čiurlionio žinovas džiaugėsi su šeima užėjus išvaduotojams ruseliams? Reikėjo pasirinkti jau tada disidento kelią? 1988m. pajuto, kad ant durnelių galvų pagros pudrinimo melodijas ir pradėjo statyti demokratijos rūmus, tik, kad per 27-erius metus liko ubagija, skurdas, susiskaldymas.
 •  R. Paksui nepalaiminus Mažeikių naftos aferos barzdikė niršo pasipersdamas, tačiau  Petkevičių ir tėvelį reabilitavus dar kaifas sapnuose patirtas, ką daugiau įstengsi, kai praktiškai lieka tik liežuviu malti.
 •  Nutilo Petruškevičius, o gal pagrasintas tylėti, kad nepapasakotų itin negražių dalykų apie maištą, tilto sprogdinimą ir kodėl mirus A. Brazauskui, dėdei liepta šermenyse nesirodyti?
 •  Kaip su mūsų auksu užsienyje, pinigėliais, premijomis?
 • Kodėl nieko nepadaryta, kad kaimai nemirtų, neištuštėtų, liktų griūvėsiai?
 •  Deja, šis personažas ir išliks cunamiu iki tol, kol jam lemta bus gyventi šioje žemėje.
Total
0
Dalinasi
Related Posts