Bankroto administravimas – mistika ir realybė. Verslas ar kreditorių apsauga?

Kodėl kilo interesų konfliktas tarp bankroto administratoriaus ir administruojamos įmonės kreditorių ?

Lietuvos Respublikos bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksas surašytas daugeliui bet greičiausiai ne bankroto administravimo paslaugas teikiančiai UAB „Tigesta“. Kreditorių interesai bendrovės administratoriams yra svetimi, trukdantys siekti asmeninės naudos subjektai.

Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 7.4. dalis sako, kad laikydamasis teisingumo principo administratorius turi kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar asmenų grupės, tačiau bankrotus administruojanti UAB “Tigesta” mano kitaip: BUAB „Timber construction group“ bankroto byloje administratorius Kauno apygardos teismo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant kreditoriaus kreditorinius reikalavimus bei sustabdant kreditoriaus balsavimo teises kreditorių susirinkime.

Ką visa tai reiškia ?

Laikinoji apsaugos priemonė – draudimas naudotis kreditoriaus balsavimo teise kreditorių susirinkime prieštarauja teisingumo principams. Tokios priemonės taikymas iškreipia bankroto proceso šalių interesų pusiausvyrą, nepagrįstai apsunkina kreditoriaus padėtį ir gali negrįžtamai pažeisti jo teises bei interesus, be to, prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių tikslui – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

Lietuvos Apeliacinio teismo praktikoje įstatyme neįtvirtintos laikinosios apsaugos priemonės taikymas bankroto procese yra ne kartą pripažintas neteisėtu, tačiau tas nepaliečia bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“.

Draudimas didžiausiam kreditoriui naudotis balsavimo teise kreditorių susirinkime, prilygsta teisės bankroto administratoriui nekontroliuojamai priimti sprendimus suteikimui, ir tai negrįžtamai pažeidžia kreditoriaus teises bei teisėtus interesus t.y. fundamentalų bankroto teisės principą – kreditorių lygiateisiškumo principą.

Ko siekia bankroto administratorius ?

UAB „Tigesta“ direktorė Raminta Valiulienė asmeniškai pačios administruojamai bankrutuojančiai bendrovei BUAB „Timber construction group“ remiantis jos pačios sudaryta paskolos sutartimi, paskolino 29 000 eur, t.y. tapo jos kreditore, kitaip tariant bankroto administratorė tapo asmeniu tiesiogiai teisiškai ir finansiškai suinteresuotu bankroto bylos baigtimi. Nors Įmonių bankroto įstatymas sako, kad toks asmuo negali būti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla administratoriumi, tačiau gerb. R.Valiulienė nemato kliūčių toliau administruoti bankrutuojančią bendrovę, nors tokia veikla ir prieštarauja bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 9 dalyje išdėstytoms nuostatoms, kad laikydamasis nepriklausomumo principo bankroto administratorius turi būti nepriklausomas nuo įmonės, kurios bankroto byla yra nagrinėjama, nebūti paveiktas jokių esamų arba galimų interesų konfliktų, verslo santykių su kreditoriais, bet kuriais kitais fiziniais asmenimis, kurių paslaugomis gali naudotis arba kurias jis kontroliuoja.

BUAB „Timber construction group“ kreditoriai visapusiškai siekia bankrutuojančios bendrovės mokumo atstatymo ir veiklos tęstinumo, taip pat taikos sutarties pasirašymo, tačiau UAB „Timber construction group“ bankroto administratoriui UAB „Tigesta“ toks sprendimas būtų nenaudingas.

Kas apgins kreditorius nuo kreditorių ir bankroto administratoriaus interesų konflikto ? Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba ar teismas ?

Administratorius yra ypatingą teisinį statusą bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas. Ypatingas administratoriaus darbo pobūdis įgalina jį veikti ypač apdairiai ir rūpestingai, nepažeidžiant ĮBĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, nuostatų bei laikantis administratorių elgesio kodekse įtvirtintų profesionalumo, nešališkumo, efektyvumo, bendradarbiavimo ir kitų principų. Pažeidęs šias nuostatas, administratorius privalo prisiimti ir atsakomybę dėl netinkamo savo funkcijų vykdymo ar nevykdymo. Administratorius nepalaiko dalykinių ryšių su kreditoriais (bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 10.1.p) ir dėl to santykiai tarp pareiškėjo ir administratoriaus tapo neperspektyvūs. Toks bankroto administratorius turėtų būti nušalintas nuo tolimesnio bankrutuojančios bendrovės administravimo. BUAB „Timber construction group“ kreditoriai jau kreipėsi į teismą dėl bankroto administratoriaus nušalinimo, tačiau tikisi, kad bankroto administratorius atsižvelgs į kreditorių pareikštus interesus, atliks savo pareigą, kuri numatyta Įmonių bankroto įstatyme ir Lietuvos Respublikos bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse.

Total
2
Dalinasi
Related Posts