„RIMI LIETUVA“ GALĖS ĮSIGYTI 100 PROC. „PALINK“ AKCIJŲ TIK JEI ĮVYKDYS KONKURENCIJOS TARYBOS NUSTATYTAS SĄLYGAS.

Spalio 18 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Rimi Lietuva“ (RIMI) įsigyti 100 proc. UAB „Palink“ (PALINK) akcijų ir įgyti pastarosios bendrovės kontrolę su sąlyga, kad RIMI perleis dalį mažmeninės prekybos verslo.

Atlikusi koncentracijos vertinimą, Konkurencijos taryba rugpjūčio 23 d. informavo RIMI apie preliminarias išvadas, kad dėl vykdomos koncentracijos būtų sukurta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija lokalinėse mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis rinkose, esančiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. Bendrovė, atsižvelgusi į šias koncentracijos vertinimo išvadas, spalio 3 d. pateikė Konkurencijos tarybai rašytinius įsipareigojimus, kurie, RIMI nuomone, pašalintų neigiamas koncentracijos pasekmes. Siekdama išsaugoti veiksmingą konkurenciją, RIMI įsipareigojo užtikrinti, kad 17 parduotuvių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse būtų perleistos pirkėjui ar pirkėjams, galintiems veiksmingai konkuruoti mažmeninėje prekyboje. Šie įsipareigojimai buvo paskelbti viešai ir suinteresuoti asmenys galėjo teikti pastabas.

Įvertinusi suinteresuotų asmenų bei Konkurencijos tarybos pastabas, RIMI pateikė pataisytus įsipareigojimus. Konkurencijos taryba nustatė, jog tokie įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami tam, kad juos įgyvendinus, RIMI, įgijusi PALINK kontrolę, negalėtų itin apriboti konkurencijos mažmeninės prekybos rinkoje.

„Atkreipiame dėmesį, kad dėl šios dienos Konkurencijos tarybos sprendimo neįvyksta pokyčiai mažmeninės prekybos sektoriuje. RIMI galės perimti PALINK kontrolę tik jei suras tinkamą pirkėją ar pirkėjus visoms septyniolikai perleidžiamų parduotuvių, o Konkurencijos taryba įsitikins ir patvirtins, jog pirkėjas yra pajėgus veiksmingai konkuruoti vykdydamas mažmeninę prekybą perimtose parduotuvėse“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas Elonas Šatas.

Anot jo, Konkurencijos taryba nustatė ir daugiau sąlygų bei įpareigojimų, kurių neįgyvendinusi RIMI gali būti įpareigota atkurti ankstesnę, iki koncentracijos buvusią padėtį: „Taigi šioje koncentracijoje dar laukia itin svarbus etapas, kuomet taryba turės įvertinti, ar RIMI tinkamai įgyvendino nustatytas sąlygas ir įpareigojimus, ir tik Konkurencijos tarybai tai patvirtinus, koncentracija galės būti baigta“.

Koncentracijos dalyvis, pažeidęs koncentracijos vykdymo sąlygas, gali būti įpareigotas atkurti ankstesnę padėtį, buvusią iki koncentracijos įgyvendinimo, jam taip pat gali būti skirta bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Nekonfidencialus Konkurencijos tarybos nutarimo tekstas bus paskelbtas institucijos svetainėje artimiausiu metu.

Total
8
Dalinasi
Related Posts