Prieš darant remontą daugiabučiuose, privaloma pranešti Savivaldybei

Gyvenantiems daugiabučiuose ir planuojantiems buto remontą yra parengtos naujovės. Nuo naujų metų įsigaliojo nauja tvarka, kad apie buto remontą privalu pranešti savivaldybėms. Specialistams reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas namuose, kiek laiko jis truks ir kokie įrankiai bus naudojami. Mat nauja tvarka siekiama sutramdyti vakarais daromus remontus, kai triukšmas trukdo kaimynams ilsėtis. Nesilaikantiems taisyklų grės rimta bauda – nuo 57 iki 289 eurų.

Dėl triukšmo taršos buto remonto metu

Leistiną triukšmo lygį daugiabučiuose namuose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“: nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis,  nuo 18-22 val. – ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 22-6 val. – ne didesnis kaip 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.

Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla. Pagal paros laiką triukšmas skirstomas:

dienos triukšmas – triukšmas, sukeltas nuo 6 val. iki 18 val.

vakaro triukšmas – triukšmas, sukeltas nuo 18 val. iki 22 val.

nakties triukšmas – triukšmas, sukeltas nuo 22 val. iki 6 val.

Vakaro metu negalima triukšmauti, o nakties metu turi būti visiškai tylu.

Gyventojai turi teisę kreiptis į policijos pareigūnus dėl bet kokio kaimynų keliamo triukšmo ar diskomforto. Ne kiekvienas keliamas triukšmas matuojamas. Vertinant statybų, laisvalaikio ir buitinį triukšmą, matuoti neprivaloma, gali būti remiamasi liudytojų, nukentėjusiųjų parodymais, garso, vaizdo įrašais ir panašiai. Jei kviečiama policija, užtenka vien to, kad atvykę pareigūnai girdėtų keliamą triukšmą.

Planuojant statybos ir remonto darbus gyvenamojoje aplinkoje, privaloma ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios Savivaldybei pateikti informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą bei triukšmo mažinimo priemones. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Draudžiama:

  •  Naudoti civilines pirotechnikos priemones nustatytose tyliosiose viešose zonose bei tyliosiose gamtos zonose ne arčiau kaip 75 m nuo daugiabučių       gyvenamųjų namų (išskyrus masinius pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas)
  • Naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 6.00 val. (išskyrus masinius pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);
  • Tyliosiose viešose zonose, gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 21.00 val. iki 7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį arba miego kokybę
  • Naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus tyliosiose viešose zonose

Asmenims, pažeidusiems Triukšmo valdymo įstatymo taisykles, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42(4) straipsnį skiriama administracinė nuobauda – bauda nuo 57 iki 289 Eur.

Pagrindas bausti už triukšmą yra patrulių tarnybinis pranešimas, arba kaimynų liudijimai, arba garso matavimų prietaisų rodmenys. Už triukšmą atsako buto valdytojas, todėl buto nuomos atveju atsakingu asmeniu yra laikomas nuomininkas, o nesudarius nuomos sutarties – buto savininkas.

Kur kreiptis dėl kaimynų keliamo triukšmo?

Dėl kaimynų keliamo triukšmo (garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų ir kt.), gyventojai gali kreiptis į policiją, skambindami bendruoju pagalbos tel. 112. Jei kaimynai triukšmauja nuolatos, galima raštu kreiptis į apylinkės inspektorių, prižiūrintį tos gyvenamosios vietos teritoriją.

Total
72
Dalinasi
Related Posts