Naujojo darbo kodekso proga – paprastesnis kreipimasis teisinės pagalbos.

Asmenys, susidūrę su bet kokia teisine problema darbe, dažnai ieško pagalbos internete, teiraujasi Valstybinės darbo inspekcijos, kreipiasi į pažįstamus asmenis ir kitaip patys aiškinasi situaciją, kadangi dažnai bijo, kad kreipimasis į advokatus jiems labai daug kainuos (dažniausiai jie nėra tikri dėl advokato įkainių, darbo apimties) ir abejoja savo teisumu, nors jaučia, kad su jais neteisėtai elgiamasi darbo vietoje. Kaip rodo praktika, pasitaiko atvejų, kai asmenys kreipiasi į įmones, teikiančias visokeriopą teisinę pagalbą, tačiau nėra tikri dėl šių įmonių specialistų kvalifikacijos ir teisiniam ginčui persikėlus į teismą ar ginčų komisiją, turi vis tiek kreiptis į advokatus.

Atleido.lt – nauja internetinė platforma, suteikianti galimybę kreiptis tiesiogiai į specialistus – advokatus arba advokato padėjėjus –, kurie suteiks kvalifikuotą teisinę pagalbą, patars, kaip tam tikru atveju elgtis, kam teikti skundą, per kiek laiko ir t.t., taip pat pasiūlys tolesnę teisinę pagalbą tiek darbo ginčų komisijoje, tiek, jei prireiks, ir atstovaujant klientui teisme.

Gausu privalumų tiek besikreipiantiems asmenims, tiek advokatams

Privalumai asmenims:

 1. Paprasta užklausos forma

Kreipiantis teisinės pagalbos per atleido.lt sistemą, tereikės trumpai aprašyti problemą ir pridėti susijusius dokumentus.

Siekiant kuo labiau supaprastinti kreipimąsi, buvo sukurta speciali kreipimosi forma, kurią užpildyti truks iki 5 minučių: tereikės surašyti savo kontaktinius duomenis, trumpai aprašyti situaciją ir prisegti susijusius dokumentus – visa kita atliks konsultantas, gavęs užklausą.

 1. Atsakymas – per 2-5 darbo dienas

Kiekvienas besikreipiantis bus ramus, kad atsakymas į jo užklausą bus įvykdytas per 2-5 darbo dienas – tai yra protingas terminas išsamiai išsiaiškinti situaciją ir pateikti aiškią ir profesionalią teisinę konsultaciją, nukreipsiančią asmenį tolesniu teisiniu keliu. Teisinė konsultacija apims situacijos aprašymą ir galimybių tolesniems veiksmams įvertinimą, terminų nustatymą. Jei konsultantas nustatytų, kad tikslinga pateikti ginčą darbo ginčų komisijai, jis parengs prašymą komisijai ir atsiųs pasikreipusiam pagalbos asmeniui. Jei ginčui spręsti reikės kreiptis į teismą, konsultantas aiškiai nurodys terminą, per kurį reikia kreiptis, nurodys pagrindus ir pasiūlys tolesnę teisinę pagalbą.

 1. Kvalifikuoti konsultantai – advokatai arba advokatų padėjėjai

Tiek advokatų, tiek advokatų padėjėjų veikla yra griežtai reglamentuojama Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo. Advokatai yra patyrę teisės specialistai, turintys ypač aukštą kvalifikaciją ir išlaikę advokatūros egzaminą. Jiems taikomi aukščiausi kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos ir kiti kriterijai, aiškiai numatyti minėtame įstatyme.

Advokato padėjėjas yra asmuo, siekiantis advokato vardo. Advokato padėjėjui yra keliami lygiai tie patys reikalavimai, kaip ir advokatui: jis turi turėti aukštąjį teisinį bakalauro ir magistro laipsnį, būti nepriekaištingos reputacijos, vykdyti tik teisinę veiklą, nuolat kelti kvalifikaciją. Vienintelis advokato padėjėjo skirtumas nuo advokato – tai, kad advokato padėjėjas privalo dvejus metus būti advokato padėjėju, teikti Lietuvos advokatūrai ataskaitas, kelti kvalifikaciją lankydamasis arba vesdamas seminarus ir po šio laikotarpio jam suteikiama teisė laikyti advokato egzaminą. Tačiau advokato padėjėjas taip pat lygiai gali atstovauti klientams, teikti užklausas ir atlikti kitus teisinius veiksmus, susijusius su atstovavimu klientui.

Taigi kas jus bekonsultuotų, būsite ramūs, kad tai bus aukščiausius kvalifikacijos standartus atitinkantis asmuo, turintis gausybę patirties šioje srityje.

 1. Nereikia niekur eiti

Dažniausiai asmenys, ypač jaunesnio amžiaus, nenori skirti teisinėms problemoms ypač daug laiko: rasti advokatų kontorą, susitikti su jos specialistais, aiškinti situaciją tam skiriant daug laiko ir lėšų.

Atleido.lt sistemoje užpildęs formą ir sumokėjęs fiksuotą mokestį, asmuo bus ramus, kad jam konsultaciją suteiks aukštos kvalifikacijos specialistas, kuris esant reikalui pasiūlys ir tolesnę teisinę pagalbą kilusiai problemai, susijusiai su darbo santykiais, išspręsti. Asmeniui išsiuntus užklausą elektroniniu būdu, su juo pačiu, jei reikalinga, susisiekiama.

 1. Aiškus įkainis

Dažniausiai asmenys, norėdami pirminės kvalifikuotos teisinės pagalbos, nedrįsta kreiptis į advokatus, kadangi dvejoja, kiek paslauga kainuos, nėra visiškai įsitikinę savo teisumu ir dažnai tiesiog nuleidžia rankas, susitaiko su kartais iš požiūrio neetišku ar teisės aktų neatitinkančiu darbdavio ar net kolegų elgesiu ir numoję ranka toliau bando dirbti, dėl ko akivaizdžiai prastėja ne tik bendra psichologinė atmosfera darbo vietoje, bet ir darbo rezultatai. Esant aiškiam pradinės konsultacijos įkainiui, asmenims bus daug drąsiau kreiptis pagalbos, kadangi jie žinos, kad kreipiasi į aukščiausios kvalifikacijos specialistą, kuris, jei toliau prireiktų, pasiūlys visokeriopą teisinę pagalbą tiek parengiant skundus atitinkamoms institucijoms, tiek jose atstovaujant.

 1. Aiškus paslaugos įkainis

Už pradinę teisinę konsultaciją bus imamas fiksuotas 70 eurų mokestis.

 1. Galimybė prisiteisti išlaidas

Jei problema pereitų į teisminį ginčą ar ginčą darbo ginčų komisijoje, teisinių išlaidų prašoma priteisti iš kitos pusės.

Naujojo darbo kodekso 217 str. 3 d. numatyta, kad darbo ginčų komisijoje darbo ginčai dėl teisės nagrinėjami nemokamai ir ginčo šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Ginčui persikėlus į darbo ginčų komisiją ar į teismą, kiekvienu atveju konsultantas kreipsis į teismą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kadangi didžioji dalis atleido.lt sumokėtos sumos bus sumokama konsultantui, už pirminę pagalbą išleistas lėšas taip pat bus prašoma priteisti iš kitos pusės.

 1. Tolesnė teisinė pagalba – iki Aukščiausiojo Teismo.

Kadangi atleido.lt sistemoje konsultacijas teiks tik aukščiausios kvalifikacijos konsultantai, tai sudarys asmeniui, besikreipiančiam pagalbos, garantiją, kad jo interesai bus apginti visose instancijose: nuo darbo ginčų komisijos iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo.

Privalumai advokatams:

 1. Galimybė didinti klientų skaičių.

Advokatas, suteikdamas pradinę teisinę pagalbą, turės galimybę pasiūlyti klientui ir tolesnę teisinę pagalbą: atstovauti klientui darbo ginčų komisijos, teismo posėdžiuose, jau sudarydamas teisinių paslaugų sutartį su pačiu klientu.

 1. Galimybė skelbti su darbo teise susijusias naujienas.

Ateityje planuojama svetainėje atleido.lt suteikti galimybę asmenims, teikiantiems pagalbą per atleido.lt sistemą, skelbti naujienas, talpinti straipsnius, susijusius su darbo teisės tema. Kol kas tokias naujienas galima skelbti atleido.lt Facebook paskyroje.

 1. Galimybė vesti ir dalyvauti mokymuose;

Vykdant projektą planuojama bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis, rengti mokymus ir seminarus konsultantams, siekiant kuo vienodesnio teisės aktų ir teismų praktikos, susijusios su darbo teisiniais santykiais, taikymo. Tai padės teisininkams tobulėti ir kelti kvalifikaciją.

Nusprendus kreiptis, rekomenduojama nedelsti

Darbo kodekse numatyti aiškūs terminai, kurie taikomi darbo teisiniams santykiams:

Darbo santykių dalyvis, kuris mano, kad kitas darbo teisės subjektas pažeidė jo teises dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės privalo kreiptis per tris mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais,  – per vieną mėnesį nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, praleistas prašymo pateikimo terminas gali būti atnaujintas darbo ginčų komisijos sprendimu. Tokiu atveju teikiamame prašyme turi būti nurodytos termino praleidimo priežastys. Praleistą prašymo pateikimo terminą darbo ginčų komisija atnaujina šias priežastis pripažinusi svarbiomis. Jeigu darbo ginčų komisija savo sprendimu termino neatnaujina, per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo galima kreiptis į teismą pareiškiant ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme.

Pažymėtina, kad darbo ginčas dėl teisės, susijęs su streiku ar lokautu, turi būti nagrinėjamas tiesiogiai teisme.

Asmenims, planuojantiems kreiptis teisinės pagalbos per atleido.lt sistemą, rekomenduojama nedelsti, kadangi jei aukščiau nurodyti terminai būtų praleisti, situaciją pataisyti būtų daug sunkiau arba nebeįmanoma.

Atleido.lt kūrėjai tikisi, kad projektas taps kiekvienam, susidūrusiam su teisinėmis problemomis darbe, puikia galimybe ir priemone bet kada kreiptis kvalifikuotos teisinės pagalbos.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto