Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti.

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. lapkričio 6 d.

Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams (toliau – pretendentai) už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

Pretendentus turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – organizacijos). Organizacija gali siūlyti vieną pretendentą ar vieną pretendentų kolektyvą. Jei pretendentas yra pateiktas Nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti, jis negali tais pačiais metais būti teikiamas Vyriausybės kultūros ir meno premijai.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.

Organizacija, teikdama paraišką, pristato:

  • organizacijos vadovo pasirašytą rekomendaciją, kurioje išsamiai ir argumentuotai atskleidžiami pretendento ypatingi nuopelnai Lietuvos kultūrai ir menui;
  • pretendento kūrybinės veiklos aprašymą (pageidautina ne daugiau kaip 2 psl.);
  • pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pretendento asmeninius kontaktus.

Popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu:

Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento

Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyrius

Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius

Ant voko nurodykite ,,Vyriausybės kultūros ir meno premijos“

Papildomai būtina pateikti kūrybinės veiklos aprašymo bei rekomendacijos elektronines kopijas (Word‘o formate, be parašų) adresu: vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.

Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

Išsamesnę informaciją teikia Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė, tel. (85) 2193428, el.p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt

Total
24
Dalinasi
Related Posts