Kai melo kojos trumpos, kompensuoja nosis: Vicemeras meluoja ir neraudonuoja

Trečiadienį sostinės politikai tarybos posėdyje patvirtino sprendimą savivaldybės administracijoje steigti 19 etatų. Biurokratų skaičius auga ne laikinai, kaip buvo planuota, organizuoti daugiabučių administratorių rinkimams, o „esant būtinybei vykdyti naujas funkcijas“. Vicemeras Valdas Benkunskas tarybą įtikinėjo, kad administratorių perrinkimas vyks pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje nurodymą, bet melo kojos trumpos – paaiškėjo, kad jokio panašaus nurodymo niekada nėra buvę.

Biurokratija atgimsta

Švaistydamasis skambiais pažadais mažinti biurokratiją ir kovoti su korupcija bei savų žmonių protegavimu savivaldybės įmonėse, 2015 m. pavasarį Liberalų sąjūdis triumfavo sostinės savivaldos rinkimuose. Dėl vaizdo valdininkų kabinetuose dalgiu buvo pasišvaistyta: iš 937 tuomečių administracijos darbuotojų 2015 m. birželį liko 874.

Bet biurokratų padermė ir vėl ėmė sparčiai daugintis. Neanalizuosime, kaip jų pagausėjo iki 905, bet trečiadienį didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančiųjų skaičius savivaldybės administracijoje padidintas nuo 905 iki 924.

Prieš mėnesį pristatant sprendimo projektą buvo siūlytas dar didesnis etatų skaičius – 937, laikinai priimant 30 darbuotojų, kurie įgyvendintų naujų administratorių rinkimus 4 tūkst. sostinės daugiabučių. Pagal ankstesnį sprendimo variantą nuo 2018 m. sausio 1 d. laikinų etatų turėjo nebelikti.

Tačiau prasidėjo, anot tarybos nario Miroslavo Monkevičiaus, tikras cirkas: „Po Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto neigiamos išvados (dėl būtinybės savivaldybei organizuoti namų administratorių perrinkimą – red. past.), po asocijuotų struktūrų neigiamos išvados, po teisininkų neigiamos išvados 30 laikinų etatų tampa 19 nuolatinių. Mano nuomonė čia dvejopa – arba bus pasiektas tas pats rezultatas, tik kitomis priemonėmis, ir dabar didiname darbuotojų skaičių kituose departamentuose, o paskui jie bus perskirstyti ir vis tiek darys tas apklausas. Kita vertus, čia gali būti tiesiog paprastas administracinio aparato didinimas – mano galva, mes neturėtume to daryti.“

Išlindo yla iš maišo

Savivaldybėje yra galvų, kurios mano priešingai, viena jų – vicemero V.Benkunsko. Jis jau kelintą kartą kolegas įtikinėjo, kad papildomi etatai yra būtini, nes reikalavimas organizuoti administratorių rinkimus suformuotas Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės. Vicemeras teigė apgailestaująs, kad jos nėra posėdyje, mat pati būtų patvirtinusi, kad savivaldybei teks rengti balsavimo procedūras net 4 tūkst. daugiabučių namų.

V.Vaičiūnienė nei patvirtinti, nei paneigti vicemero žodžių neturėjo galimybės, nes šiuo metu atostogauja. Tačiau Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba paneigė kėlusi savivaldybei kokius nors reikalavimus ar įpareigojimus šiuo klausimu. Buvo tik pateikta užklausa.

„Šių metų kovo 17 d. užklausėme Vilniaus miesto savivaldybę, kokių veiksmų ji žada imtis baigiantis administravimo sutarčių, sudarytų dar iki Civilinio kodekso nuostatų pakeitimo ir netaikant Civiliniame kodekse numatytos administratorių atrankos procedūrų, galiojimo terminui, – „Vakaro žinioms“ paaiškino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas Rokas Jonikas. – Iš savivaldybės į užklausą nėra gauta atsakymo.“

Vietoj laukto atsakymo tarnyba šią savaitę gavo iš savivaldybės paklausimą, ar ji turi prievolę atlikti naujas paskyrimo procedūras tiems namų administratoriams, kurie buvo paskirti 5 metų terminui 2012 m., prieš įsigaliojant Civilinio kodekso pakeitimams.

Akivaizdu, kad sostinės savivaldybė ignoruoja teisės ekspertų išvadas, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko išaiškinimą, įstatymą skaito iš kito galo ir ketina viršyti savo įgaliojimus, organizuodama naujus daugiabučių administratorių rinkimus pagal savo numatytą tvarką.

Į klausimą, kaip Vyriausybės atstovas vertina tokią situaciją, R.Jonikas atsakė: „Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės atstovas šiuo klausimu nėra priėmęs jokių konkrečių sprendimų savivaldybės atžvilgiu, pateikti daugiau informacijos bei nuomonės dėl teisės aktų aiškinimo negali.“

O kaip reaguojama į tai, kad savivaldybė savo vykdomą „saviveiklą“ dangsto Vyriausybės atstovo vardu?

„Išnagrinėjus savivaldybės paklausimą, įvertinus medžiagą, Vyriausybės atstovas spręs, kokių veiksmų imtis. Atkreipiame dėmesį, jog šį klausimą asmeniškai nagrinėja Vyriausybės atstovė, kuri šiuo metu atostogauja. Grįžusi po atostogų galės pateikti atsakymus į visus klausimus pagal savo kompetenciją“, – paaiškino vyresnysis patarėjas.

Melas turi kainą

Štai ir nuslydo figos lapelis, kuriuo savivaldybė dangstė suktą planą per daugiabučių administratorių pseudorinkimus atriekti savo kontroliuojamai bendrovei „Grinda“ dalį privataus verslo užimtos rinkos. Ne veltui dėl šios įmonės skuboto įrašymo į daugiabučių namų ir kitų pastatų administratorių sąrašą savivaldybė linkusi veltis į ginčą net su Konkurencijos taryba.

„Vakaro žinios“ primena, kad Konkurencijos taryba, įvertinusi informaciją apie galimą „Grindos“ protegavimą rinkoje, kurią kontroliuoja pati savivaldybė, ir konkurencijos iškraipymą, prašė savivaldybę dar kartą įvertinti įsakymo įtraukti UAB „Grinda“ į pastatus administruojančių įmonių sąrašą pagrįstumą ir iki rugpjūčio 1 d. pranešti apie savo sprendimą.

Tačiau savivaldybei nė motais, kad gali būti pradėtas tyrimas dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, nei gresianti net iki 60 tūkst. eurų bauda. Tas pats V.Benkunskas prieš keletą dienų „Vakaro žinioms“ aiškino, kad savivaldybė negali išbraukti UAB „Grinda“ iš namų administratorių sąrašo, nes dėl to turi nuspręsti bendrovės vadovybė, kuri anksčiau buvo nusprendusi prašyti leidimo teikti pastatų administravimo paslaugas.

Keistai atrodo toks bejėgiškumas, kai dauguma „Grindos“ valdybos narių yra savivaldybės darbuotojai – administracijos direktorė su pavaduotoju, Teisės departamento direktorius, Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas. Tik vienas valdybos narys yra nepriklausomas, bet ir labai norėdamas jis nepajėgtų sustabdyti buldozerio, kuriuo „Grinda“ braunasi į daugiabučių priežiūros rinką.

Tarybos narys Algis Čaplikas labai taikliai apibūdino dabartinės sostinės politikų daugumos elgesį, palygindamas su ankstesnės valdžios sprendimais, kurie buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti: „Kai buvusioje kadencijoje taryba atėjo į verslą, kuris vadinosi taksi verslu, steigdama „uabą“, kurią pati ir kontroliavo, visgi neįsteigė taksi skyriaus savivaldybės administracijoje. Jūs, įleidę „Grindą“ į rinką, kurioje veikia daug privataus kapitalo, steigiate savivaldybėje ir „Grindos“ pridengimo skyrių. Ar pagaunate mintį, ką darote ir kas bus toliau? Privatus verslas, matydamas, kaip jūs veikiate, duos ne 5 etatus, o 100 etatų ir rinka dar labiau koncentruosis, nes jūs rinkos žaidėjus savo neapgalvotais veiksmais priverčiate gintis.“

– Kaip čia nutiko, kad apsimelavote ir žiniasklaidai, ir tarybos nariams? – „Vakaro žinios“ klausia Valdo BENKUNSKO.

– Parašysite, kaip norėsite, bet mes turime Vyriausybės atstovo balandžio mėn. raštą, kur aiškiai sudėliotos nuorodos į galiojančius teisės aktus ir klausimas savivaldybei, kaip planuojame tuos teisės aktus įgyvendinti. Raštas yra, ir mes jį parodysime.

– Tačiau tai joks ne nurodymas, o viso labo tik užklausa…

– Mums tas laiškas balandžio mėn. buvo keistas, nes Vyriausybės atstovas paprastai apie savivaldybės planus neklausia, jis įsijungia, kai mes ko nors nepadarome arba blogai padarome.

– Tai kodėl neatsakėte į tą Vyriausybės atstovo užklausą?

– Sunku pasakyti, ar koks raštas buvo, ne pats juos rašau. Bet komunikacija su Vyriausybės atstove vyksta nuolat, ji ir į posėdžius ateina, mūsų planai didinti etatų skaičių dėl daugiabučių gyventojų apklausų jai žinomi. Esame išsiuntę paaiškinimą ir dar kartą klausiame jos pozicijos, nes tas Vyriausybės atstovės bėgimas nuo savo žodžių mums irgi nėra suprantamas.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

Total
32
Dalinasi
Related Posts