Darbo birža pasirinko plaukimo žemyn pilvu metodiką.

 Dar 1 biudžetinė įstaiga, valdant valstiečiams pasidavė pasyvios stagnacijos srovei yra darbo birža. Dabar ji perkrikštyta užimtumo tarnybos vardu ir visiškai nusiplovė rankutes nuo bedarbių prusinimo, profesinio mokymo, kursų ir pan. 

Jeigu seniau, dar 2014 metais nueitum pavėlavęs, ar su kvapeliu – lauk, sukis be pinigų – kaip tik nori. Dabar atsižymi, nusiperdi konsultanto kabinete ir gali eiti aliuko plampti, nebetikrins, ar dirbi nelegaliai, chalimini.

Ilgalaikiai bedarbiai ploja katučių, baigę aukštuosius tokiose kaniūšniose kaip  Šakiai, Jurbarkas pakuojasi lagaminus užsieniui, arba skolinasi pinigų išvykti sostinėn, kur tik idiotas negaus darbo.

Privatininkai ir toliau tyčiojasi iš chulujų su patirtimi, parašius cv. Jurbarke kaip votis ant subinės išdygo bedarbius konsultuoti tokia aferistka  Rita  Sa, kurią puikiai prisimenu nuo pedagoginės veiklos laikų, nusukusi pinigus už samarietišką stovyklą, smagiai leidusi laiką su jaunimėliu, ši šalaputra net nesugeba pasikvietusi kabinetan išdėstyti savo tezes, žmogų laiko šaltyje.

FB   pasijauninusi…  Tokiom tiki biedniokai, kurie nepratę savarankiškai mąstyti, nesugeba be pašalinio pagalbos kompiuterį įjungti. Vat kur reikia streikų, kipišo, tai piktybiškame valdžios nenore kurti darbo vietas intelektualams, kuomet visi yra pastatyti ant 1 kurpalio ir masiškai kepami  kompiuteristai, vadybininkai, fūristai – bet ne laisvi analitikai, sociologai.

Total
26
Dalinasi
Related Posts