Daktaras ir jo neklystantis personalas

Tik Lietuvoje vaikų psichiatras gali vadovauti žiniasklaidai, o gydytojas kariuomenei, nes svarbi sistema ir jai lojalūs merkantilistai. Neparankius metam pro langą, uždarom į daboklę.

60 eurų už vienos valandos beletristiką ir per 14 dienų gausi atsakymus – tokie tarifai nusistatyti Lino Slušnio, kuris žurnalistų ir leidėjų komisijoje groja pirmuoju smuiku.

Paradoksaliausia, kad žiniasklaida privalo būti bešališka ir neužsiimti jokiais vertinimais, tačiau ką pasakys tada kardinolai? Todėl dabar ypač galvą pakėlusi Daiva Žeimytė nevengia aimanuoti dėl politinių partijų debatų, ypač Lietuvos liaudies partijos, kad jie skirtingi, kitokie. Ir koks ponios ar panelės reikalas? Kokios jų vertybės? Atlieki savo darbą ir tiek žinių.

Sunku suvokti, kokią bendrą kalbą gali “Lietuvos ryte” rasti Laima Lavastė ir Rūta Janutienė? Pirmoji knyga “Kalės istorija” reabilituoja Laimutę Stankūnaitę, antroji – gailėjosi Deimantės Kedytės, o laikraščiui “Drąsos kelias” patvoriniai.

“Lietuvos rytas” Rolando Pakso apkaltos metu dergė prezidentą pasišokinėdami, dabar abiems įtarimai dėl poveikio darymo, bendrų sandorių.

Kas vyksta Lietuvoje? Liberalcentristai kasė pamatus Rolando Pakso monumentui gyvam laidoti, skilus partijai dalis jos narių nėrė pas “darbiečius”, kurių vadovas aršusis “tvarkietis” Valentinas Mazuronis. Ideologija, įsipareigojimai išnyko, svarbu karjera ir postai…

 

Total
16
Dalinasi
Related Posts