„Bibliotekoms tenka ypatingai svarbus vaikų ugdymo vaidmuo, todėl jos turi dirbti efektyviausiais būdais“

Šiandien Kultūros ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka seminare tema „Viešųjų ir mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo patirtys ir gerosios praktikos mainai“ pristatė geriausias mokyklų, bibliotekų bendradarbiavimo patirtis bei nusibrėžė dar platesnius uždavinius ateičiai.

„Mūsų požiūriu, bibliotekoms tenka ypatingai svarbus vaidmuo stiprinant vaikų ir jaunimo kultūrines ir informacines kompetencijas, raštingumą ir kūrybingumą“, — kalbėjo viceministras Renaldas Augustinavičius.

Viceministras Renaldas Augustinavičius pabrėžė, kad kultūros sektorius kartu su švietimo įstaigomis yra plati ir profesionali infrastruktūra, ir pažymėjo, kad labai svarbu pasidalinti turima bibliotekininkų ir kultūros darbuotojų patirtimi ir rasti geriausius vaikui, bendruomenei, efektyviausius bibliotekai būdus, kaip gerinti kokybę ir prieinamumą. Anot R. Augustinavičiaus, patirtis ir įdiegta praktika, įvairių bibliotekų jungtinės veiklos modelių analizė leidžia įvertinti ekonomines sąlygas, finansines galimybes, esamą ir būsimą tokios veiklos poreikį regionuose.

Viceministras išdėstė ir pagrindinius klausimus, į kuriuos būtina atsakyti norint skatinti ne tik glaudesnį kultūros ir švietimo sektorių bendradarbiavimą, bet ir realizavus geriausius pasiūlymus bei idėjas pasiekti konkrečių veiklos rezultatų formuojant darniai veikiantį bibliotekų tinklą. „Turime rasti priimtiniausius skaitytojui ir veiksmingiausius, efektyviausius bibliotekoms būdus, kaip racionaliai naudojant išteklius, turimas kompetencijas ir profesinį potencialą ir taikant įvairias bendradarbiavimo formas tenkinti informacinius, edukacinius ir kultūrinius mokyklų, mokinių ir vietos bendruomenių poreikius“, – pabrėžė Renaldas Augustinavičius.

Lietuvoje turime ne vieną gerosios praktikos pavyzdį, kaip biblioteka gali efektyviai įsijungti į vaikų ugdymo, kūrybiškumo skatinimo procesus. Šis seminaras tai pirmas žingsnis, siekiant aptarti savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų jungtinės veiklos organizavimo gerosios praktikos pavyzdžius, įvertinti kylančias problemas bei ieškoti galimų šių problemų sprendimo būdų. Tiek mokyklos, tiek viešajai bibliotekai mokinys yra skaitytojas, turintis savų interesų, kuriam reikia kokybiškų paslaugų ir informacijos, tinkamos bibliotekos aplinkos, kuris nori naudotis naujausia įranga ir inovatyviomis technologijomis.

„Tad seminaro tikslas ir yra apibendrinti, kokios šiuo metu taikomos bendradarbiavimo formos būtų tinkamiausios, siekiant pagrindinio bibliotekų tikslo – stiprinti mokinių kultūrinių, informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo veiklas, skatinti jų kūrybingumą ir kultūrinę savimonę“, – apibendrino viceministras Renaldas Augustinavičius.

Šiandien bibliotekos turi galimybių plėtoti labai įvairias veiklas, tokias kaip knygų ir periodikos skolinimas, duomenų bazių ir viešos interneto prieigos suteikimas, žaislotekų ir viešų erdvių individualizuotam mokymuisi, saviraiškai ir kūrybingumui atvėrimas. Čia renkasi bendruomenė, vyksta edukaciniai ir kūrybiniai renginiai. Viešųjų ir mokyklų bibliotekų veikla išsiplėtė ir vienoje svarbiausių mūsų visuomenei sričių – bibliotekos tapo neatsiejamos nuo aktyvaus ir įvairiapusio vaikų ir jaunimo mokymo ir mokymosi proceso.

Lietuvoje veikia 2505 bibliotekos, iš kurių 1003 bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos (2016 metų duomenys).

Total
2
Dalinasi
Related Posts