Atviras laiškas LR Seimo nariui Kaziui Starkevičiui.

Gerbiamas Kazy, mane, kaip Kauno 13-tos vidurinės mokyklos (dabar Kauno Šv. Mato gimnazijos), kurią Jūs baigėte, buvusią mokytoją, parašyti Jums atvirą laišką paskatino sveikas apmaudas ir didelė nuostaba dėl Jūsų, kaip kandidato į Seimo narius ketvirtai kadencijai pasirinktos gan pigios ir nekorektiškos strategijos rinkėjų atžvilgiu, į savo rinkiminę programą įtraukiant tuos pačius darbus ir jų tęstinumą, kurie yra išskirtinai vien savivaldybės funkcija.
Jeigu Jūs būtumėte politikoje naujokas, o ne toks patyręs žmogus, turintis teisininko išsilavinimą, suprasčiau, kad nespėjote perskaityti Seimo statuto, ypač II-ro skirsnio “ Seimo nario veikla”, X-to skirsnio “ Seimo komitetų įgaliojimai ir darbo tvarka”, XI-to skirsnio “ Seimo komiteto kryptys”.
Tačiau, kas jau kas, o Jūs, manau, net naktį iš miego prikeltas, kaip žirnius turėtumėte žerti Seimo statuto, reglamentuojančio Seimo narių pareigas turinį.
Apgailestauju, kad iš savo prisistatymo rinkiminėje programoje, miesto spaudoje išnyrate tarsti reinkarnaciją patyręs žmogus: iš Seimo nario į šaligatvių plytelių klojėją, kelininką, nes pažadėjote rinkėjams, jog drauge su Kauno savivaldybe (ar jie Jus pakvietė?) kompleksiškai sutvarkysite rinkiminėje apygardoje esančias Palemono, Petrašiūnų, Kovo 11–osios, Riomerio ir kitas gatves. Nuo kada Jūs įgijote apsauginių tvorų aplink mokyklas statytojo, mokyklų ir darželių renovatoriaus, čiuožyklų įrengėjo kompetencijas? O dar pažadėjote aktyviai rūpintis pietinio aplinkelio Kaune projektavimo darbais. Na ir platus gi Jūsų Seimo Kaimo reikalų komiteto nario gebėjimų diapazonas. Ar man Jums reikėjo priminti, kad šiuos darbus jau antri metai sekmingai atlieka Kauno miesto savivaldybės atitinkamos struktūros, sudariusios sutartis su specialistais, kvalifikuotais darbininkais. Įrodykite Seimo dokumentais, kad Jūs parūpinsite lėšas Kauno miesto gatvių ir kitų objektų remontui.
Jūsų rinkiminiuose pažaduose pasigedau svarbiausio: kokiais naujais, ar papildytais Seimo poįstatyminiais teisės aktais, aptartais Seimo komitetuose per praėjusią kadenciją, kad būtų galima siekti geresnės gyvenimo kokybės Jūsų rinkėjams?
Juk Seimo nario šventa pareiga kaip tik ir yra naujų įstatymų kūrimas, senų tobulinimas ir domėjimasis, kaip Vyriausybė juos įgyvendina.
Juokas pro ašaras mane apėmė perskaičius Jūsų rinkiminį pažadą, jog Jūs sutvarkysite prestižinių Kauno Petrašiūnų kapinių takus?! Tai kur Jūs, gerbiamas Kazy, kitą kadenciją ketinate dirbti: Seime, Miesto tvarkymo skyriuje, ar Kapinių priežiūros įmonėje?
Ar Jūs, kaip Seimo narys, tame Kaimo reikalų komitete neturite ką veikti, jeigu Kauno rinkėjams pažadėjote įrengti čiuožyklą, aptverti tvoras aplink mokyklas?
Jūsų rinkiminėje programoje yra keletas pažadų vykdyti apygardoje švietėjišką sociokultūrinę veiklą su Kauno moksleiviais ir gyventojais. Mielas Kazy, na niekur Seimo statute neradau Seimo nariui priskirtų tokių pareigų. Kitas dalykas būtų, jeigu, būdamas Seimo nariu, parengtumėte tokį bendruomenių įstatymą, leidžiantį vietos bendruomenėms turėti savo biudžetą kultūrinėms, edukacinėms programoms įgyvendinti, o neiti ištiesta ranka pas patį, prašant materealinės paramos renginiams.
Maloniai primenu, jog gimus ir užaugus Jūsų apygardos gyvenvietėse Amaliuose ir Petrašiūnuose, daugelį metų dirbusi Palemono vidurinėje mokykloje, gerai žinau, mano gimtinės bendruomenių žmonių rūpesčius, lūkesčius. Kodėl Jūs, keliolika metų būdamas LR Seimo nariu Kauno mieste, o ne kaimiškoje apygardoje, visą laiką dirbote tik Kaimo reikalų komitete? Iš vienos pusės aš Jus suprantu: Jūs dorų ir sąžiningų ūkininkų sūnus, pats labai sėkmingai tvarkotės savame ūkyje vystydamas gyvulininkystę ir žemdirbystę, turite Žemės ūkio ministro patirtį. Tačiau Jūsų veikla turėjo būti mažų mažiausia Seimo Savivaldybių komitete, nes ten dirbdamas galėjote geriau ir kokybiškiau atstovauti savo Kauno rinkėjų interesus.
Dabar plika akimi matosi, jog Jums, kaip stambiam ūkininkui, arčiau prie širdies įvairūs teisės aktai, palengvinantys Lietuvos ūkininkų dalią. Tai kodėl Jūs nekeliate savo kandidatūros Rokuose, savo tėviškėje? Manau, kad Jūs savo bendruomėje esate mylimas ir populiarus? Aš, kaip mokslininkė, tyrinėjanti bendruomenių veiklą, o taip pat ir Jūsų rinkėjai lauktume iš Jūsų parengto naujo bendruomenių įstatymo, garantuojančio daugiau teisių ir paramos ne tik kaimo, bet ir miesto bendruomenėms, kurioms Vyriausybės dėmesys ir finansavimas apgailėtinai mažas. Kodėl Jūs, siekdamas būti Seimo nariu IV-tą kadenciją neatkreipėte dėmesio į tai, jog, atkūrus Nepriklausomybę, Petrašiūnuose buvo uždaryti ir parduoti du kultūros namai, jog varganai atrodančios Petrašiūnų bendruomenės centro patalpos, jog Palemono bendruomenė, į kurią Jūs retkarčiais užklystate, niekada neturėjo bendruomenės centro. Klausiu Jūsų, kaip prisistatančio kultūrinių renginių mecenatu, kur vakarais, po darbo susirinkti Petrašiūnų, Amalių, Palemono žmonėms laisvalaikio praleidimui? Ar ilgai Kauno Petrašiūnų, Amalių, Palemono gyvenvietės bus pamiršti Dievo kampeliai? Neužtenka rinkėjams atvežtų Jūsų vaišių į bendruomenės šventes. Tai vienkartinė pakiša
Kiek galima, pasisavinus sau Kauno savivaldybės atliekamus darbus, kaip tas aveles (atspausdintas Jūsų reklaminiame kalendoriuje) mulkinti gerus, kantrius, nuoširdžius, patiklius apygardos žmones? Kaip buvus Jūsų mokyklos pedagogė, nes į mane sutikęs visada maloniai kreipiatės “mokytoja”, sakau Jums: na ir priskaldėte malkų (čia žodis iš Jūsų reklaminės nuotraukos “Kauno dienoje”) su savo nerealiais ir ne į Seimo nario pareigas atitinkančiais pažadais rinkėjams. Dabar stovite “Kauno dienoje” nuotraukoje prie malkų rietuvės su kirviu rankoje ir ką galvojate toliau daryti? Kaip buvusį gerą mokinį ir padorių tėvų sūnui bei praktikuojantį kataliką simboliškai palieku po pamokų ir užduodu namų darbą – dar kartą pakartoti Seimo nario statutą, kad, jei būsite išrinktas IV-tai kadencijai, pagaliau pradėtumėte darbuotis Kauno miesto bendruomenių labui, o ne Kaimo reikalų komitete, kad informuotumėte gyventojus, kokius dokumentus rengiate, kad rinkėjus savo apygardoje įtrauktumėte į darbo grupes siūlant naujus poįstatyminius aktus, miesto teritorinių bendruomenių plėtrai.
Dėl dabartinės Kauno miesto savivaldybės vadovaujamos tiesioginuose rinkimuose išrinkto mero V.Matijošaičio, būkite ramus. Šis meras sudarė jam tinkamą koaliciją, kurioje Jūsų ten nėra, sutelkė labai stiprią komandą ir jai talkos tvarkant miesto gatves, šaligatvius, renovuojant mokyklas, parkus ir kitus objektus, nereikia. Dirbkite Seimo nario darbą, kas nurodyta Statute.

irenaleliugieneNuoširdžiai ir su viltimi, kad pasitaisysite – Prof. Dr. Irena Leliūgienė, Jūsų apygardos žemietė, Tarptautinės bendruomenių ir kaimynystės centrų federacijos narė.

Total
0
Dalinasi
Related Posts